Nieuws
GIZ-methodiek officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd

GIZ-methodiek officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd

GIZ-methodiek officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de erkenningscommissie nu officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek brengt u snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo komt u tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.

De erkenningscommissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De methodiek is volgens hen goed onderbouwd. Het speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen ofwel het shared decision making. Ook vindt de commissie dat de interventie goed uitvoerbaar is.

Het erkenningstraject

Als je dagelijks met de GIZ werkt tijdens je gesprekken met ouders en jeugdigen, is het belangrijk te weten dat een goede onderbouwing van de interventie is een zeer belangrijke stap is in de ontwikkeling van een interventie: het maakt tenminste aannemelijk dat de interventie zou kunnen werken. Het oordeel ‘Goed onderbouwd’ geeft aan dat een interventie theoretisch goed in elkaar zit en gebaseerd is op bestaande (empirische) kennis, maar dat er nog geen of onvoldoende onderzoek naar de effectiviteit ervan beschikbaar is. Hopelijk kunnen we met het lopende effectiviteitsonderzoek GIZ 0-12 daar ook meer zicht op krijgen.

 

7 landelijke kennisinstituten ontwikkelden samen een beoordelingssysteem om inzicht te krijgen in de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies in Nederland. De beoordeling van een interventie als ‘Goed Onderbouwd’ of ‘Effectief' wordt gedaan door een onafhankelijke commissie van vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk en beleid: de Erkenningscommissie Interventies.

 

Als de commissie een interventie heeft erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief', dan wordt deze opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het NJi, de Interventie Database van Loket Gezond Leven van RIVM/CGL en de Interventiebibliotheek van het NCJ (interventies gericht op de jeugdgezondheidszorg).

Contact

Marjanne Bontje

Projectleider, onderzoeker en mede-ontwikkelaar GIZ-methodiek

GGD Hollands Midden

mbontje@ggdhm.nl

088 308 42 29

 

Natascha Hensen

Adviseur Nederlands centrum jeugdgezondheid

nhensen@ncj.nl

06 53 97 56 39 06


bron: NCJ
Nieuwsdatum: maandag 04 juni 2018

Nieuws