Nieuws
GGz-ervaringsdeskundigen in de wijk

GGz-ervaringsdeskundigen in de wijk

GGz-ervaringsdeskundigen in de wijk

Sinds het voorjaar van 2015 is het mogelijk om een GGz-ervaringsdeskundige te raadplegen bij het aanvragen van WMO-voorzieningen. GGz-ervaringsdeskundigen weten uit eigen ervaring hoe hoog te drempel kan zijn om hulp te zoeken als ouders last hebben van psychische problemen, of andere situaties waar ze niet meer zelf uit kunnen komen zoals het weer oppakken van activiteiten na een opname of het doorbreken van een sociaal isolement.

GGz-ervaringsdeskundigen in Leiden

Ouders/opvoeders kunnen een gesprek met een GGz-ervaringsdeskundige aanvragen bij Hester Karssen, werkzaam in het GGz Informatiepunt Holland Rijnland en coördinator van de ervaringsdeskundigen-pool Sociaal Wijkteam. In Leiden in de Mors is de ervaringsdeskundige inmiddels te vinden in het spreekuur van het Sociaal Wijkteam. Hester vertelt over de ontwikkelingen van deze dienstverlening, die zich niet beperkt tot Leiden, maar ook mogelijk is in de regiogemeenten.

 

Hester: 'Langzamerhand wordt het steeds bekender dat wij deze ondersteuning bieden. Er is een forse toename van het aantal klanten in de Mors. Er bleek behoefte aan een oudere ervaringsdeskundige omdat er veel ouderen zijn met psychische klachten die liever met een leeftijdgenoot spreken. Inmiddels hebben we een oudere ervaringsdeskundige gevonden die zich gaat inzetten voor deze groep.'

Waar en wanneer kunnen mensen terecht?

De vrijwilligers uit de pool zijn inmiddels ook al actief geweest in Noordwijk en in Katwijk. Men kan op dinsdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur terecht op genoemd spreekuur in Leiden in de Mors, of een afspraak maken door een mail te sturen naar hfkarssen@ggz-informatiepunt.nl.

 

Meer informatie over de de Sociale Wijkteams is te vinden via deze link.


Nieuwsdatum: donderdag 10 december 2015

Nieuws