Nieuws
GGD neemt maatregelen tegen verspreiding van hepatitis A (geelzucht)

GGD neemt maatregelen tegen verspreiding van hepatitis A (geelzucht)

GGD neemt maatregelen tegen verspreiding van hepatitis A (geelzucht)

Op donderdag 16 januari 2020 is bekend geworden dat enkele leerlingen op een basisschool in Schoonhoven besmet zijn met de ziekte hepatitis A. Hepatitis A wordt ook wel geelzucht genoemd. De GGD Hollands Midden heeft besloten om alle leerlingen van de basisschool te vaccineren om de kinderen te beschermen tegen hepatitis A en verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het gaat vooralsnog om ongeveer 220 kinderen en de medewerkers van de school.

Update woensdag 23 januari 2020:

De GGD Hollands Midden voert sinds het eerste ziektegeval van hepatitis A in Schoonhoven bron- en contactonderzoek uit. Uit dit onderzoek is nu gebleken dat er bij een peuterspeelzaal en een (andere) peuteropvanglocatie in Schoonhoven een kind besmet is met hepatitis A. Ook bij een middelbare school in Gouda blijkt een leerling besmet te zijn. In alle gevallen geldt dat er een relatie te leggen is met de eerste Hepatitis A besmetting. Bekijk de nieuwsupdate van 23 januari 2020 op de website van de GGD Hollands Midden.

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. Door het virus kan je een ontsteking van de lever krijgen. Hepatitis A komt weinig voor in Nederland. Hepatitis A wordt ook wel besmettelijke geelzucht genoemd.

Hoe kan je hepatitis A krijgen?

Hepatitis A is erg besmettelijk. Het virus zit in de ontlasting van iemand die ziek is door hepatitis A.
Na bezoek aan het toilet kan het virus op bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklink zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen. Via de handen kan het virus ook op speelgoed, bestek, servies en eten terechtkomen.
Mensen met hepatitis A kunnen anderen besmetten vanaf 1 week voordat de klachten beginnen tot 1 week daarna. Wanneer er dus geen klachten zijn, kan iemand met het hepatitis A-virus toch anderen besmetten.

Wat zijn de klachten bij hepatitis A?

Hepatitis A begint met de verschijnselen van een griep:

  • buikklachten, misselijkheid en gebrek aan eetlust
  • koorts

Na enkele dagen kunnen de typische kenmerken van geelzucht ontstaan:

  • gele verkleuring van de huid en het oogwit
  • donkergekleurde urine
  • stopverfkleurige ontlasting

Bij kinderen t/m 5 jaar, verloopt de infectie vaak minder opvallend dan bij volwassenen en kan bijvoorbeeld de typische gele verkleuring van de huid of het oogwit ontbreken.

 Hoe verloopt de ziekte?

Na besmetting duurt het twee tot zeven weken voordat een persoon echt ziek wordt.
De ziekte duurt bij kinderen een paar weken en gaat vanzelf over. Volwassenen kunnen langere tijd ziek zijn en herstellen langzamer. Patiënten met een leverziekte hebben een verhoogd risico op een ernstiger verloop van de ziekte.

Kan iedereen ziek worden?

Mensen die de ziekte hebben gehad, kunnen daarna niet meer ziek worden. Ze hebben daarna een levenslange bescherming.
Mensen die gevaccineerd zijn, omdat zij bijvoorbeeld een reisvaccinatie tegen hepatitis A hebben gehaald die nog geldig is, kunnen ook niet ziek worden.

Wie heeft er een verhoogde kans om ziek te worden?

  • Gezinsleden, verzorgers en partners van zieken.
  • Kinderen in kindercentra en scholen en de groepsleiding in kindercentra en de eerste twee groepen van het basisonderwijs
  • Bewoners/cliënten en verzorgers/groepsleiding in instellingen voor in het bijzonder ernstig verstandelijk gehandicapten waar het moeilijk is de hygiëne te handhaven.
  • Personen die landen bezoeken waar veel hepatitis A voorkomt (endemisch).
  • 2e en 3e generatie migranten die op bezoek gaan bij familie en vrienden in een (HAV-endemisch) land van herkomst. (vooral de kinderen kunnen als zij kort voor terugkeer een besmetting hebben opgelopen, de ziekte verspreiden in Nederland).

Hoe te handelen bij een verdenking op hepatitis A?

Er is geen behandeling met medicijnen voor hepatitis A. Het is van belang om thuis bij een verdenking extra aandacht aan de genoemde hygiënische maatregelen om verspreiding te voorkomen.
Ouders kunnen bij klachten, contact opnemen met hun huisarts. De huisartsen in Schoonhoven zijn geïnformeerd. Zij kunnen dan in overleg met de GGD HM bepalen of er nog extra maatregelen nodig zijn om verspreiding te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op de website van de GGD Hollands Midden. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur, telefoonnummer 088 - 308 33 61 of via infectieziektenhm@ggdhm.nl.


Nieuwsdatum: dinsdag 21 januari 2020

Nieuws