Nieuws
GGD Hollands Midden start met aanbod bij onbedoelde zwangerschap

GGD Hollands Midden start met aanbod bij onbedoelde zwangerschap

GGD Hollands Midden start met aanbod bij onbedoelde zwangerschap

Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn (en hun partners) kunnen vanaf 1 maart 2017 bij de GGD Hollands Midden tercht voor ondersteuning bij het maken van keuze.

 

Tijdens een keuzehulpgesprek worden alle aspecten die belangrijk zijn bij het maken van een keuze besproken. Er wordt geen advies gegeven. De vrouw beslist zelf wat voor haar het beste is in haar situatie. 

 

Tot en met 2016 werden de keuzehulpgesprekken aangeboden door Fiom. Wegens bezuinigingen heeft Fiom dit per 2017 afgestoten. GGD Nederland heeft besloten deze gesprekken voortaan uit te laten voeren door verpleegkundigen seksuele gezondheid (voorheen SoaSense) van de GGD'en.

 

In de regio Hollands Midden gaan de verpleegkundigen Berber Atsma en Joke Berghuis de gesprekken voeren. Zij zijn hierin geschoold door Fiom. De verwachting is dat ongeveer 20 cliënten per jaar zich zullen aanmelden voor een keuzehulpgesprek. Na het gesprek kan de verpleegkundige de vrouw verwijzen voor verdere hulpverlening.

Aanmelding

Aanmelding voor een keuzehulpgesprek verloopt via Fiom:

Telefoon: 088 126 49 00

E-mail: info@fiom.nl

 

De keuzehulpgesprekken zijn bedoeld voor vrouwen vanaf 15 jaar en ouder. Voor jongere vrouwen is een ander traject van toepassing in verband met juridische aspecten minderjarigheid.

 


Nieuwsdatum: dinsdag 21 maart 2017

Nieuws