Nieuws
Factsheets seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in landen van herkomst

Factsheets seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in landen van herkomst

Factsheets seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in landen van herkomst

Er is soms weinig bekend over de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in landen van herkomst. Hiertoe heeft Rutgers over 5 herkomstlanden van vluchtelingen factsheets gemaakt.

Seksuele gezondheid & vluchtelingen

Investeren in de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vluchtelingen en statushouders loont. Een goede seksuele gezondheid draagt niet alleen bij aan het welzijn van henzelf, maar ook aan een betere integratie en participatie in de samenleving. In Nederland maar ook in andere landen.

Signalen en problemen

Asielzoekers en statushouders zijn soms opgevoed met andere waarden en normen, hebben gebrekkige of onjuiste kennis over het lichaam, seksualiteit, voortplanting, zwangerschap, anticonceptie en soa of missen bepaalde kennis en tools om seksueel gezonde keuzen te maken. Ze lopen hierdoor meer seksuele risico’s. 

Factsheets

Er zijn factsheets in het Nederlands over Syrië, Somalië, Eritrea, Irak en Afghanistan.

 


bron: Rutgers
Nieuwsdatum: woensdag 22 maart 2017

Nieuws