Nieuws
Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een zieke leerling in de klas, en dan?

In iedere regio in Nederland zijn consulenten voor zieke leerlingen werkzaam. Zij werken binnen de Universitair Medische Centra en vanuit regionale onderwijsadviesbureaus aan goed onderwijs voor zieke leerlingen. De ondersteuning door de consulenten wordt bekostigd door het Ministerie van OCW en is daardoor voor de school en ouders kosteloos.

Wat moet u weten als een leerling op uw school of in uw klas langdurig ziek is?

De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen, inclusief zieke leerlingen. Onderwijs is juist ook voor een zieke leerling van groot belang. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Vanuit de specifieke expertise helpen consulenten scholen bij het organiseren van het onderwijs aan zieke leerlingen. Op basis van de hulpvraag geven zij onderwijs in het ziekenhuis, verzorgen onderwijs aan huis, kunnen KlasseContact inzetten en stemmen af tussen zorg en onderwijs.

 

De consulenten zieke leerlingen hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen. Voorbeelden zijn kanker, cystic fybrosis, diabetes, eetstoornissen en psycho-somatische klachten. Zij hebben kennis van het effect en de invloed van ziektebeelden op het leren en (psycho-sociaal) functioneren van een leerling. Door de mogelijkheid van overleg met behandelaars (onder wie artsen, psychologen en andere zorgverleners) zijn zij geïnformeerd over de behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan voor de leerling.

 

De consulenten zieke leerlingen geven de school en ouders advies over goed passend onderwijs. In lastige situaties kan de consulent helpen om duidelijk te krijgen welke ondersteuning nodig is. Zij staan in contact met de samenwerkingsverbanden die extra ondersteuning kunnen bieden. Ze hebben een goede kennis van de zorgstructuur binnen en buiten de school. Samen met de school zorgen ze ervoor dat de leerachterstand zo klein mogelijk blijft.

Wat betekent dit concreet?

Begeleiding

De consulent begeleidt het proces om te komen tot onderwijs dat goed past bij de zieke leerling. Ze helpen het contact tussen school en leerlingen te onderhouden, denken mee over het aanpassen van het rooster en mogelijke aanpassingen in een vakkenpakket. Ook kunnen ze adviseren bij het aanvragen van een onderwijszorgarrangement bij het samenwerkingsverband. Maatwerk staat hierbij centraal.

Onderwijs aan huis

Voor een leerling die langdurig door ziekte niet naar school kan bestaat de mogelijkheid om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. Door het bieden van maximaal enkele uren per week les voor een beperkte periode kunnen grote leerachterstanden voorkomen worden. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de draagkracht van een leerling. Dit alles doen ze in nauwe samenwerking met de leerling, ouders en school. Voor een langdurige structurele inzet van onderwijs aan huis, adviseren ze bij het samenwerkingsverband een onderwijszorgarrangement aan te vragen.

KlasseContact

De consulent zieke leerlingen kan KlasseContact (een project in samenwerking met het Mooiste Contactfonds van KPN) inzetten, waarbij een leerling virtueel verbonden kan blijven met de klas en de school. Om KlasseContact effectief in te zetten, zijn goede afspraken met school belangrijk.

Beleid

Hoewel 1 op de 7 leerlingen in Nederland een chronische ziekte heeft, wordt door scholen vaak pas nagedacht over ondersteuning aan zieke leerlingen als een leerling ernstig ziek is. Met de komst van passend onderwijs is het extra belangrijk geworden om ook beleidsmatig uw school en regio voor te bereiden op het bieden van passend onderwijs aan zieke leerlingen. Zijn leerkrachten op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden? Is de ondersteuning voor zieke leerlingen opgenomen in het ondersteuningsprofiel van de school? Heeft het samenwerkingsverband passende onderwijszorgarrangementen? Is er kennis beschikbaar op school over de meest voorkomende ziektebeelden van kinderen? De consulent zieke leerlingen kan u ondersteunen bij het vormgeven van beleid voor zieke leerlingen.

Vragen?

Heeft u vragen over de ondersteuning aan zieke leerlingen, wilt u direct een consulent spreken of bent u op zoek naar kennis over verschillende ziektebeelden bij leerlingen? Op www.ziezon.nl vindt u meer informatie en contactgegevens van een consulent in uw regio.


Nieuwsdatum: woensdag 03 februari 2016

Nieuws