Nieuws
Campagne Trouwen tegen je wil

Campagne Trouwen tegen je wil

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de ouders, familieleden of door andere leden van de gemeenschap die druk uitoefenen om te trouwen. Het kan hierbij gaan om psychische of fysieke druk. Bij huwelijksdwang hebben een of beide huwelijkspartners geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk. Het is tegen hun wil.

 

Denkt u dat een leerling of cliënt te maken heeft, of kan krijgen, met huwelijksdwang? U kunt hem/haar helpen!

Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen tegen hun wil

In Nederland heeft iedereen het recht om zelf een partner te kiezen. Het is belangrijk dat jongeren dit weten en dat dit recht door iedereen gerespecteerd wordt. Bij druk of dwang om te trouwen is sprake van huwelijksdwang. Dit is in Nederland strafbaar. Ook al hebben ouders de beste bedoelingen, en ook al is die partner in hun ogen goed vanwege een goede opleiding of zelfde achtergrond

 

Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen per jaar tegen hun wil. Hun ouders, familie of omgeving dwingen hen tot een huwelijk dat zij niet willen Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. Ook komt het voor dat jongeren gedwongen worden achtergelaten in de zomerperiode terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'Trouwen tegen je wil'.

Wat kunt u doen?

Als u ziet of vermoedt dat iemand in zo’n situatie zit, is het moeilijk om erover te praten. In de thuissituatie willen ze er niks over horen en diegene zelf mag er niet over praten. Toch is het belangrijk, om iemand niet alleen hiermee te laten lopen. Op de website Trouwentegenjewil vindt u tips en diverse instanties die (anoniem) hulp kunnen bieden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over huwelijksdwang? Lees het dossier op Huiselijkgeweld.nl. Hier vindt u een signalenlijst, een handleiding over huwelijksdwang bespreken in het onderwijs en nog veel meer. 


Nieuwsdatum: woensdag 04 mei 2016

Nieuws