Nieuws
Belangrijke overwegingen bij preventie in de jeugdhulp

Belangrijke overwegingen bij preventie in de jeugdhulp

Belangrijke overwegingen bij preventie in de jeugdhulp

Nu, na de transitie is het zaak om preventie in de jeugdhulp verder te versterken. 'Er zijn heel veel partijen die zich verantwoordelijk voelen voor preventie; van onderwijs tot gespecialiseerde hulp. Die moeten we verbinden”, zegt Nanda van Beest (gemeente Leiden). “En we moeten een manier vinden om de verschillende potjes op elkaar aan te laten sluiten.' Nanda van Beest en Lia Kleijweg (JSO) over verschillende overwegingen die van belang zijn bij preventie.

Nanda van Beest en Lia Kleijweg zijn betrokken bij de vormgeving van de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Daar kunnen jeugd en ouders in alle gemeenten tijdig gebruik maken van alle preventieve diensten die hen ondersteunen in het vergroten van de eigen kracht. Lia Kleijweg: 'We vormden een werkgroep met alle partners. Ook met hulpverlening en Centra voor Jeugd en Gezin. Preventie kent vele eigenaren; we hebben met elkaar veel tijd besteed aan de definiëring. Wat verstaan we onder preventie? Het versterken van preventie vindt plaats op verschillende niveaus. Voor ouders kan dat bijvoorbeeld het oprichten van een lotgenotengroep zijn. Voor de regionale aanpak het inrichten van een preventieloket.'

Verschillende soorten preventie

Kleijweg wijst op 3 verschillende soorten preventie die gedefinieerd zijn. Ten eerste universele preventie, met als doelgroep alle ouders en jeugdigen. Belangrijkste uitdaging daarbij is informatie ontsluiten. Ten tweede selectieve preventie. Doelgroep: ouders en jeugdigen die een groter risico lopen. Bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen. Daarbij is de belangrijkste uitdaging om van de vindplaats ook de ‘actieplaats’ te maken. Tot slot probleemgerichte preventie, met als doelgroep ouders en jeugdigen die al een probleem hebben. Bijvoorbeeld kinderen met obesitas. Belangrijkste uitdaging is hierbij expertise inbrengen binnen preventieve activiteiten.

'Ook als mensen al hulp hebben, ben je nog met preventie bezig', benadrukt Lia Kleijweg. De pracht van eigen kracht komt hierin naar voren; geef ouders inzicht in wat voor mogelijkheden er zijn. 'Als je weet wat er op de plank ligt, kun je ook vraaggericht werken. En stimuleer gezinnen zelf initiatief te nemen.'

Wettelijke basis

Preventie heeft een wettelijke basis in de Wet op de publieke gezondheid en Jeugdwet artikel 2.1. Preventie heeft verschillende eigenaren: het voorveld, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, CJG-partners, gespecialiseerde hulpverlening. Belangrijk om inzicht te krijgen in preventie zijn definiëring, verbinding en aansluiting bij nieuwe taken, en een regionale aanpak. Dat laatste kan een spannende zijn, geeft Nanda van Beest aan, refererend aan het project in Holland Rijnland. 'Het uiteindelijke plaatje moet door alle gemeenten geaccordeerd worden. Met lokaal preventiebudget, wat regionaal wordt weggezet.'

Meer informatie

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de presentatie die Nanda van Beest (Gemeente Leiden) en Lia Kleijweg (JSO) hielden op de bijeenkomst Preventie en gezondheidswinst op dinsdag 1 september 2015. Neem voor meer informatie contact op met Lia Kleijweg.


bron: JSO
Nieuwsdatum: donderdag 17 september 2015

Nieuws