Nieuws
Artikel: Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Artikel: Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Artikel: Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Wat kunnen professionals uit het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen doen om de veerkracht van jongeren te vergroten? Paul Mutsaers en Sibel Demir voerden een literatuuronderzoek uit naar beleid, prioriteiten, programma's en samenwerkingspartners met het oog op de preventie van radicalisering en polarisatie.

 

Professionals uit het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van radicalisering en polarisatie onder jongeren. Maar hoe kunnen zij dat het beste aanpakken en wat is daarvoor nodig?

Om de  kansen en uitdagingen voor professionals in het jeugddomein en de samenwerkingsverbanden op dit terrein helder in kaart te krijgen, hebben Paul Mutsaers en Sibel Demir een literatuuronderzoek uitgevoerd. Zij verdiepten zich in beleid, prioriteiten, programma’s en samenwerkingspartners die zich richten op het voorkomen van radicalisering en polarisatie onder (risico)jongeren. De resultaten van dit onderzoek presenteren zij in het artikel Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren.


Nieuwsdatum: dinsdag 19 mei 2020

Nieuws