Nieuws
AD(H)D-team in regio Holland Rijnland

AD(H)D-team in regio Holland Rijnland

AD(H)D-team in regio Holland Rijnland

In de regio Holland Rijnland is een AD(H)D-team werkzaam. Dit team is een ketenprogramma in nauwe samenwerking met de huisarts en de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's). Het doel is om gezamenlijk goede kwalitatieve zorg voor kinderen/jongeren met enkelvoudige AD(H)D in de regio te realiseren. Zo kunnen wij de zorg dichterbij de cliënt organiseren en kortere, gespecialiseerde trajecten mogelijk maken.

 

Met het team bieden Curium-LUMC en GGZ Rivierduinen hulp aan kinderen met AD(H)D en hun familie waarbij (korte, gerichte) diagnostiek gecombineerd wordt met een (groeps)programma voor psycho-educatie en medicamenteuze behandeling (indien geïndiceerd). Ook overleg met en consultatie aan huisartsen, JGT’s en scholen behoren tot de mogelijkheden. Zo is een verwijzing naar de specialistische ggz voor enkelvoudige AD(H)D niet meer nodig, omdat huisartsen en JGT’s ondersteund worden in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met AD(H)D.

 

Huisartsen en JGT-medewerkers kunnen bij vermoeden van AD(H)D verwijzen naar het AD(H)D-team. De diagnostiek van kinderen en jongeren, waarbij op voorhand geen indicatie is voor complexere vormen van AD(H)D, wordt in het team door de inzet van een internet-based klinisch interview gedaan, aangevuld met een observatie en een kort anamnesegesprek. Afhankelijk van de uitkomst kan advies aan ouders, school en eventueel JGT-medewerkers worden geboden plus eventueel een medicamenteuze behandeling. In het geval van andere of complexere problematiek kan het kind onderbouwd worden doorverwezen naar de instantie die gespecialiseerd is in de betreffende problematiek.

 

De medicamenteuze behandeling, bestaande uit het instellen op de juiste dosering en monitoring van de effecten vereist aanvankelijk een- tot twee-wekelijkse controles door een arts van het AD(H)D-team. Na de juiste instelling voldoen minder frequente controles. Deze kunnen uiteindelijk door de huisarts worden overgenomen. De huisarts kan terecht op ons consultatiespreekuur.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar aanmeldcoördinatie@curium.nl of naar info.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.
 


Nieuwsdatum: dinsdag 21 februari 2017

Nieuws