Nieuws
'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'

'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'

'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'

Gezinnen vertonen veerkracht onder de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het zicht op problemen, kansenongelijkheid tussen kinderen, druk op hulpverleners en de financiële positie van organisaties. Dat blijkt uit een online enquête die Garage2020 uitvoerde met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut.

Deelnemers enquête

De enquête had 267 deelnemers: 173 professionals, 48 bestuurders, 31 ouders, 10 jongeren en 5 andere respondenten.

Meer stress maar ook meer zelfvertrouwen

Voor sommige gezinnen stagneert de zorg door de coronamaatregelen, waardoor problemen en spanningen verergeren. Daarnaast vallen school, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding weg als plek waar kwetsbare kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Ouders ervaren extra stress doordat ze structuur moeten aanbrengen in de dag en hun kinderen moeten helpen bij schoolwerk. Bovendien kunnen ze minder steunen op hun sociaal netwerk. Tegelijkertijd blijken sommige gezinnen een grotere veerkracht en zelfredzaamheid te hebben dan gedacht. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen bij het gezin en de hulpverlener.

Hulpverleners ervaren werk als intensiever

De hulpverleners die meewerkten aan de enquête ervaren hun werk op dit moment als intensiever. Ze hebben minder zicht op de veiligheid in gezinnen en hebben meer moeite om het netwerk van het gezin te betrekken. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van het wegvallen van school en de stress die daardoor ontstaat. Ook maken zij zich zorgen over hun eigen veiligheid.

Tegelijkertijd zien hulpverleners dat mensen meer voor elkaar doen en meer begrip voor elkaar hebben. Hulpverleners zijn zelf creatiever en komen sneller tot maatwerkoplossingen. Ook ervaren ze meer waardering uit de maatschappij voor hun werk.

Meer informatie

In mei publiceert Garage2020 een rapport over de enquête.

NJi - 'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'


bron: Nederlands Jeugdinstituut
Nieuwsdatum: donderdag 30 april 2020

Nieuws