Nieuws
​Inspecties tevreden over Veilig Thuis Hollands Midden

​Inspecties tevreden over Veilig Thuis Hollands Midden

​Inspecties tevreden over Veilig Thuis Hollands Midden

In juni 2016 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Gezondheidszorg een hertoets uitgevoerd bij Veilig Thuis Hollands Midden met bevredigend resultaat.

 

De inspecties zijn tevreden over de manier waarop Veilig Thuis Hollands Midden zijn verbeterpunten heeft opgepakt, zoals geformuleerd in een eerder rapport en heeft vertrouwen in zijn werkwijze. De kwaliteit van Veilig Thuis is voldoende. En dat is bij 6 van de 25 andere Veilig Thuis-organisaties nog niet zo. De wachtlijst is gereduceerd tot een acceptabele werkvoorraad.

 

Bij een toets in oktober 2015 scoorde Veilig Thuis Hollands Midden positief op 15 van de 24 indicatoren. Het meest dringende verbeterpunt was dat Veilig Thuis in onze regio een wachtlijst had bij het uitvoeren van onderzoeken en er geen vertrouwen was dat deze op korte termijn zou zijn weggewerkt. Dit moest beter en daarvoor moest een verbeterplan voor het einde van 2015 aan de Inspecties worden toegestuurd. Na het doorvoeren van verbeteringen voldoet Veilig Thuis Hollands Midden aan 21 van de 24 verwachtingen en er zit voldoende voortgang in de 3 nog openstaande verbeterpunten.

Contactgegevens en voorlichtingsmateriaal

Veilig Thuis Hollands Midden 
E-mail: info@veiligthuishm.nl 

Adres: Schuttersveld 32, 2316 ZD Leiden


Op de website van Veilig Thuis Hollands Midden is informatie te vinden voor burgers en beroepskrachten. De website bevat ook een nieuwsladder. En u kunt er folders downloaden. Papieren exemplaren kunt u bestellen bij infodocu@ggdhm.nl


Nieuwsdatum: woensdag 28 september 2016

Nieuws